Bra att tänka på i Corona- & influensatider

Det är en självklarhet för Svenska Spahotells medlemsanläggningar att minimera risken för smitta genom att hålla god handhygien, undvika handhälsning och att inte röra vid ansiktet. Handsprit finns tillgängligt i våra lokaler. Samtliga medarbetare har instruerats att stanna hemma vid minsta tecken på symtom. Vi följer Visitas och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hantering av risk för smittspridning löpande. Alla medarbetare hålls uppdaterade om utvecklingen. I kontakt med gäster samt mat och dryck, vidtar vi extra försiktighetsåtgärder. 

I allmänna utrymmen har anläggningarna gjort ommöbleringar för att skapa större avstånd mellan t ex bord och relaxmöbler. Det går utmärkt att inta måltider på egna hotellrummet eller beställa mat för take-away. Ett begränsat antal personer tillåts i lokalerna, för att säkerställa att du inte behöver vara nära någon annan. Vår mat- & dryckesservering är anpassade efter rådande regler.

Vi har förstärkt städning och desinficering i allmänna utrymmen och har särskilda rutiner framtagna av våra leverantörer av kem- och städutrustning som är experter på området. 

Inom Svenska spahotell har vi höga krav på föreningens medlemmar och vattenkvalitet är ett av dem. Genom att besöka något av våra hotell eller dagspa så vet du att vi håller en hög kvalitet på vatten. Vi har löpande kontakt med våra vattenreningsleverantörer för att säkerställa att vattenreningen håller högsta kvalitet.

På vardagarna har vi få besökare, så vill du säkerställa en lugn och extra trygg miljö, rekommenderar vi att du besöker oss då. På helgerna har vi större beläggning, men forfarande färre än innan pandemin. Oavsett, lär du garanterat känna dig tryggare i vår miljö, än i närmaste matbutik.  

 

Amerikanska motsvarigheten till förvaltningen av miljö och hälsa* har undersökt hur coronavirus i allmänhet och Covid-19 i synnerhet beter sig i pooler och bassänger. Det visar sig att coronavirus är enklare att eliminera än andra virus som vi redan idag har skydd mot, via reningsverk, filter, klor och UV-ljus. 

Träningspass och gymlokaler är anpassade enligt rekommendationer.

Många av anläggningarna använder sig av särskilda slot-tider för att säkerställa att ett begränsat antal personer vistas samtidigt inne i spalokalerna.

Självklart står hygienen i fokus på alla våra medlemsanläggningar. All personal har gedigen utbildning inom just sitt arbetsområde, för att kunna säkerställa högsta möjliga kvalitet.

Vi som jobbar är friska och välkomnar dig som också är frisk! Välkommen att boka din semester eller ditt arbetsmöte hos oss - vi lovar att göra vårt yttersta för att du ska känna dig trygg under din vistelse.

 

*Källa: Department of Environmental Health & Safety, U.S.