En garanti för dig som gäst

Svenska Spahotell är en förening för svenska högkvalitativa anläggningar med spaverksamhet. För medlemskap i föreningen krävs att man uppfyller samtliga uppställda kriterier inom de fyra hörnstenarna rörelse, vila, mat&dryck och beröring. För dig som gäst är därmed en anläggnings medlemskap en garanti att det finns ett högklassigt utbud av behandlingar och aktiviteter samt att dessa utförs av välutbildad personal. Föreningen vill också verka för ett hållbarhetsperspektiv inom spabranschen.

Föreningen Svenska Spahotell bildades i augusti 2004 som en fristående förening, med krav på att dess medlemmar ska vara anslutna till Visita - Svensk Besöksnäring (tidigare SHR).

Kortfattat om kriterierna: 

Den fysiska träningen skall representeras av ett dagligt och kostnadsfritt utbud av organiserade träningsaktiviteter. 

Vila återfinns i den atmosfär som anläggningen förmedlar, men skall också representeras av ett dagligt och kostnadsfritt utbud i organiserad form. 

Mat&dryck skall stärka helhetsupplevelsen av spa. 

Behandlingarna - Ett brett utbud ska finnas tillgängligt med behandlingar för både ansikte och kropp, händer och fötter, såsom massage- och hudvårdsbehandlingar.

Föreningens uppgifter

Svenska Spahotells uppgift är bland annat att arbeta med:

 • Branschidentitet och branschstandard
 • Marknadsföring av medlemsanläggningarna och spakonceptet
 • Utbildning och personalförsörjning
 • Kompetensutveckling/nätverk
 • Arbetsgivarfrågor och politiska beslut
 • Benchmarking

Uppnådda resultat

Arbetet har hittills lett till bland annat:

 • Fastställande av branschidentitet och -standard, liksom medlemskriterier för spahotell.
 • Kartläggning av branschbehov samt påbörjad kartläggning av utbildningsutbud.
 • Påbörjat samarbete med KY-utbildning i Sunne och Högskoleutbildning i Varberg.
 • Arbete kring gemensamma nätverksdagar som inspiration för spahotellen.
 • Aktivt deltagande i SHR:s utvecklingsfrågor för spamedarbetare som omfattas av SHR:s avtal med HRF.
 • Politisk lobbyverksamhet i skattefrågor (moms, avdragsgiltighet).
 • Framtagande av relevanta nyckeltal som rapporteras till och sammanställs av SHR med garanterad sekretess för det enskilda spahotellet.
 • Marknadsföringsinsatser som lett till stort medialt intresse med artiklar och inslag i Dagens Industri, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, TV3, samt ett antal mindre tidningar och magasin.
 • Arbete kring marknadsföring av Svenska Spahotell och dess medlemmar
 • Införandet av ett gemensamt presentkort för medlemsanläggningarna
 • Arbete kring att marknadsföra medlemsanläggningarna mot en internationell kundkrets