2010-05-12 00:00:00

Första kartläggningen av spabranschen

OMSÄTTER 3,2 MILJARDER, HAR 3 000 ANSTÄLLDA OCH 1 MILJON BESÖKARE

Nu vet man hur den svenska spabranschen kan beskrivas i siffror. Spabranschen omsätter 3,2 miljarder kronor och sysselsätter 3000 personer. En miljon svenskar gick förra året för att få sammanlagt 355 000 spabehandlingar på 650 behandlingsplatser. Det är branschorganisationen Svenska Spahotell som beställt kartläggningen av branschen av SHR.

Föreningen Svenska Spahotell grundades för sju år sedan, för att definiera branschen och driva branschgemensamma frågor. Föreningen som organiserar anläggningar i hela landet får hela tiden allt fler medlemmar. Man har vetat att branschen växer men det var många som tyckte att det var viktigt att få en riktig beskrivning av branschens struktur och storlek. Nu finns det kartlagt vilken omsättningen är, hur mycket personal den sysselsätter, anläggningarnas besöksantal och relationen till konkurrenterna och mycket mer.

Kartläggningen som presenterades på Svenska spahotells branschdagar på Loka Brunn den 10 maj är en genomlysning av hela den svenska spamarknaden, både spahotell och dagspaanläggningar. Underlaget är baserat på anläggningars inlämnade uppgifter och på information från bland annat SCB och Tillväxtverket.

Den svenska hotellmarknaden består av cirka 2 000 hotell med sammanlagt 110 000 hotellrum. Av dessa är 64 spahotell och de har 7 500 hotellrum. Under 2009 lades det ned 660 000 timmar på att få gästerna att trivas på bästa sätt. Till spaanläggningar kommer huvudsakligen privatgäster, 50 procent, jämfört med övriga hotell som bara har 34,9 procent privatgäster. Kartläggningen visar att spahotellen klarade lågkonjunkturen under 2009 bättre än andra hotell och konferensanläggningar.

– Dessa siffror är viktiga för branschen som är relativt ny och expanderande. Vi har nu ett mått att mäta vår utveckling med. Det är viktigt både i relation till våra kunder och för effektiviteten och ekonomin för varje anläggning, säger Lars Sandberg, ordförande i föreningen Svenska Spahhotell .

Rapporten visar också att spaverksamhet är en starkt växande trend inom den svenska besöksnäringen och en framtida viktig del för Sverige som turistland.