Program Spadagarna 2018

Söndag 15 April

THE STEAM HOTEL, VÄSTERÅS

06:00
Utställare får tillgång till utställarområdet 

12:00 - 14:00
Lunch drop-in

Programpunkter meddelas senare 

 

Måndag 16 April

Programpunkter meddelas senare

20:30 
Galamiddag 
Dresscode: The Great Gatsby

 

Tisdag 17 April

Programpunkter meddelas senare

13:00 - 14:00
Lunch

(Styrelsens konstituerande styrelsemöte)

Tack för i år! På återseende på Spadagarna 2019 

 

OBS! Vi reserverar oss för ev förändringar i programmet!