2011-05-27 00:00:00

Spabranschen omsätter 4 miljarder och lockar 1,1 miljoner besökare

SHR:s kartläggning av spabranschen 2010

Spabranschen omsätter 4 miljarder kronor och sysselsätter 4 000 personer. Ca 1,1 miljoner svenskar gick förra året för att få sammanlagt 400 000 spabehandlingar på 620 behandlingsplatser. Det visar den kartläggning som branschorganisationen Svenska Spahotell beställt av SHR.

Föreningen Svenska Spahotell grundades för åtta år sedan för att definiera branschen och driva branschgemensamma frågor. Föreningen har idag 34 medlemsanläggningar och växer ständigt. För ett år sedan gjordes den första kartläggningen över spabranschens omsättning, hur mycket personal den sysselsätter, anläggningarnas besöksantal och relationen till konkurrenterna. Nu kommer årets upplaga av undersökningen, som visar ännu starkare siffror.

 

Rapporten, som presenteras den 30 maj under Svenska Spahotells branschdagar i Varberg*, är en genomlysning av hela den svenska spamarknaden, både spahotell och dagspaanläggningar. Underlaget är baserat på anläggningars inlämnade uppgifter, bokslutsinformation och på information från bland annat SCB och Tillväxtverket.

 

– Dessa siffror är otroligt viktiga för branschen. Vi tycker det är mycket värdefullt att kunna mäta vår utveckling vilket är angeläget både i relation till våra kunder och för varje anläggnings ekonomi, säger Lars Sandberg, ordförande i föreningen Svenska Spahotell.

 

Undersökningen visar att spaverksamheten omsatte runt 4 miljarder kr under 2010. Man uppskattar att drygt 60 spahotell står för 3,5 miljarder av dessa, medan dagspa utan logi står för 500 miljoner fördelat på ca 200 anläggningar. Av spaomsättningen står behandlingar och mentala aktiviteter resp. idrott och fysiska aktiviteter för den största andelen.

 

Den svenska hotellmarknaden består av cirka 2 000 hotell med sammanlagt 110 000 hotellrum. Av dessa är drygt 60 spahotell med ca 7 500 hotellrum. Under 2010 lades det ned 830 000 timmar på att få gästerna att trivas på bästa sätt. Till spaanläggningar kommer huvudsakligen privatgäster, 50 procent, jämfört med övriga hotell som bara har 37 procent privatgäster.

 

De spahotell som deltagit i undersökningen både 2009 och 2010 hade tillsammans en omsättningstillväxt på 9 % och en ökad beläggningsgrad med 7 %.  Allra störst omsättning hade spanäringen i Stockholms och Västra Götalands län, som också sysselsätter flest personer inom spaverksamhet.

 

Rapporten visar också att spaverksamhet är en starkt växande trend inom den svenska besöksnäringen och en framtida viktig del för Sverige som turistland. Lars Sandberg hänvisar till den nya Nationella strategin för den svenska besöksnäringen, som lanserades under 2010, där målet är att fördubbla omsättningen för den svenska besöksnäringen fram till 2020:

 

– För att nå dessa tuffa mål måste vi fortsätta satsa på bra kvalitet och leva upp till gästernas förväntningar, förbättra marknadsföringen inte minst mot utlandet samt utveckla samarbetet kring utbildningsväsendet för att säkra vår kompetensförsörjning. Den positiva utveckling vi ser i rapporten visar att spabranschen redan idag är med på tåget, säger han.

 

* Om Spadagarna

Spadagarna är årets händelse för spabranschen. I år samlas 250 personer från hela landet på Varbergs Kurort. Förutom ett digert program med workshops, seminarier och nätverkande deltar ca 35 utställare, leverantörer och samarbetspartners till branschens olika aktörer.

 

Undersökningen finns att ladda ner i sin helhet här:http://www.svenskaspahotell.se/sv/om_foreningen/dokument.aspx

För ytterligare information och kommentarer, kontakta:

Thomas Jakobsson, branschekonom SHR
08-762 74 25, 
t.jakobsson@shr.se

Karin Hagberg, marknadsassistent Svenska Spahotell
070-993 82 20, karin@svenskaspahotell.se

 

www.svenskaspahotell.se

 

Vill du höra Thomas Jakobssons presentation på plats i Varberg? Kontakta:


Carina Wallberg, Spachef Varbergs Kurort och pressansvarig Spadagarna

0340-62 97 44carina.wallberg@comwell.se